Szanowni Klienci

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Firma Alfa Komputer System dbając o środowisko naturalne oraz stosownie do zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 1688) informuje Klientów, że w naszym sklepie (powierzchnia handlowa poniżej 400m2) istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdej marki pod warunkiem gdy jest on kompletny, tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt nowo zakupiony w naszym sklepie (za jedną nową sztukę zakupionego u nas sprzętu można zwrócić jedną sztukę sprzętu zużytego).

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania zużytego już sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt wraz ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi będącymi częścią tego sprzętu w momencie pozbywania się go. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne, a pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, ludzkiego zdrowia i życia oraz przyczynia się do oszczędzania naturalnych zasobów naszej planety wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Odbiór zużytego sprzętu

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać w sytuacji gdy:Informacja zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 11 września 2015 r.


1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2) prowadzącym zakład przetwarzania

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)


2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.


Informacja zgodnie z Art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r.


1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Informacja zgodnie z Art. 40 Ustawy z dnia 11 września 2015 r.

  1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. Punkt serwisowy obowiązuje zakaz przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku gdy jest on niekompletny.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2015 poz. 1688, opłata recyklingowa (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu i nie stanowi dodatkowej opłaty.


Rodzaje sprzętu podlegającego zwrotowi na zasadach określonych w ustawie:


1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Np. Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

Np. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy

Np. Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

Np. Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Np. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Np. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.


Punkty przyjmowania zużytego sprzętu

Punktem przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego jest nasz punkt sprzedaży i punkt serwisowy Alfa Komputer System adres 37-700 Przemyśl ul. Krasińskiego 26 tel. 16 733 55 55

Aby przekazać zużyty sprzęt, należy wskazać / zgłosić taką chęć sprzedawcy w momencie zakupu nowego produktu lub poinformować obsługę serwisu o chęci oddania do utylizacji sprzętu, którego nie da się lub nie opłaca naprawić.

W przypadku dostawy nowego sprzętu do siedziby Klienta, można przekazać zużyty sprzęt przedstawicielowi naszej firmy. Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniony jest wyłącznie z miejsca dostawy nowego urządzenia i nie obejmuje zniesienia przed budynek sprzętu wielkogabarytowego.

Przekazany nam zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.


Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w:

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przemyśl ul. Sportowa 1 (wjazd od ulicy Wilsona).

Informacje o najbliższej lokalizacji punktów zbierania zużytego sprzętu względem własnego miejsca zamieszkania znajdziecie Państwo również na gminnych stronach internetowych lub tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin.

Ponadto listę ogólnodostępnych w całym kraju punktów zbierania zużytego sprzętu można znaleźć na stronie internetowej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO

https://www.auraeko.pl/elektrosprzet/punkty-zbiorki-elektroodpadow/


lub w dowolnej wyszukiwarce internetowej po wpisaniu frazy „punkt zbierania zużytego sprzętu elektronicznego”.


Można także zgłosić konieczność odbioru sprzętu bezpośrednio spod własnego adresu poprzez formularz na stronach https://www.elektroeko.pl oraz https://decydujesz.pl/


Aktualności i Komunikaty
Wiadomość z dnia: 2023-11-23 12:02:58

Abonament za złotówkę !

Poleć nas swoim sąsiadom, znajomym, a za każdą namówioną osobę otrzymasz miesiąc Internetu za symboliczną złotówkę. Osoba, którą polecasz do skorzystania z naszych usług musi podać Twoje dane naszemu przedstawicielowi przed podpisaniem Umowy.

Wiadomość z dnia: 2023-11-23 12:07:00

AKTUALNY NUMER KONTA DLA ABONENTÓW

 

22 1020 4274 0000 1402 0098 5176

Wiadomość z dnia: 2018-05-24 22:25:42

RODO 25.05.2018

Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych

ALFAKS.COM/PAGES/RODO